Gemeenteraad Zaanstad praat met college over organisatieontwikkeling naar aanleiding van rekenkamerbrief

8 mei 2014

De gemeenteraad van Zaanstad praat in Zaanstad Beraad op 8 mei over de organisatieontwikkeling. Het college laat daarbij een uitgebreide toelichting geven op de aanpak die is gevolgd. Deze reactie van het college op vragen uit de raad is een snelle reactie op de derde aanbeveling in de rekenkamerbrief. Daarin wordt aanbevolen om alert te zijn op momenten waarin het zinvol is om de gemeenteraad te informeren over organisatieontwikkeling.