Groslijst onderzoeksonderwerpen stadsdelen

15 november 2012

De groslijst met onderzoeksonderwerpen voor de stadsdelen van Amsterdam zal vanavond (15 november) besproken worden in de Klankbordgroep RSA (Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam). In de Klankbordgroep RSA hebben afgevaardigden van verschillende stadsdeelraden zitting. De Klankbordgroep RSA zal een gezamenlijke zienswijze formuleren die de rekenkamer zal meenemen bij het vaststellen van onderzoeksprogramma 2013. De groslijst is te vinden op de website.