Heroverweeg uitgangspunten beleid transformatie kantoren

21 maart 2013

 Het Parool besteedt in de krant van woensdag veel aandacht aan het rekenkameronderzoek naar Transformatie van leegstaande kantoren. Het Parool opent met de kop ‘leeg kantoor ombouwen zinloos’. De rekenkamer heeft niet de conclusie getrokken dat het beleid zinloos is. Aan het eind van deze raadsperiode zullen er, zoals ook in het rapport staat, bijna 300.000 m2 leegstaande kantoren zijn getransformeerd. Wel heeft de rekenkamer geconstateerd dat de doelmatigheid van het transformatiebeleid niet goed is vast te stellen. Daarom, maar ook vanwege andere redenen, het advies om het beleid te heroverwegen en daarbij ook de vraag aan de orde te stellen waarom de gemeente zich hiermee wil bemoeien. Het vullen van vierkante meters kantoren zelf kan niet het doel zijn, dat vindt het college zelf ook. In de nota’s van de gemeente worden dan ook verschillende andere doelstellingen genoemd, zoals het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, leefbare locaties en de benutting van lege ruimte door ruimte­zoekers. Die doelstellingen sporen niet allemaal met elkaar en kunnen wellicht ook op een andere manier worden gerealiseerd.