Het college reageert bijna altijd op schriftelijke vragen en aangenomen moties van de gemeenteraad, maar meestal niet op tijd

13 november 2014

Uit dit onderzoek blijkt dat van de schriftelijke vragen, die de raad stelt, minder dan een kwart binnen de afgesproken termijn door het college wordt beantwoord. Van de onderzochte moties bleek minder dan 10% tijdig te zijn afgehandeld. Een duidelijke hoofdoorzaak voor deze vertraging heeft de rekenkamer  niet gevonden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd: onvoldoende voortgangsbewaking, de beantwoordingtermijn die onvoldoende ruimte biedt voor afstemming en onderzoek, ambtenaren die onbekend zijn met het proces van afdoening of een beantwoording die dermate politiek is, dat besluit­vorming in het college nodig is.