Het opvolgingsonderzoek van Beheer en onderhoud bruggen is openbaar

25 mei 2023

In 2015 onderzochten we het beheer en onderhoud van de bruggen in Amsterdam. In het opvolgingsonderzoek keken we of het college aan de slag is gegaan met onze aanbevelingen uit 2015. We zien dat geen enkele aanbeveling helemaal is uitgevoerd.

Lees het hele onderzoek of de korte publiekssamenvatting op de projectpagina.