Hoe verloopt de uitvoering van het preventief jeugdbeleid in Amsterdam?

2 juni 2022

Wij zijn een onderzoek gestart naar preventieve jeugdhulp in Amsterdam.

Het Amsterdamse gemeentebestuur vindt preventieve jeugdhulp erg belangrijk, onder meer als noodzakelijk onderdeel van een effectief jeugdhulpstelsel. Op landelijk niveau blijkt dat het voor gemeenten lastig is om een preventief jeugdbeleid goed tot uitvoering te brengen. In Amsterdam heeft de gemeente de Ouder- en Kindteams aangewezen als belangrijke verantwoordelijke partij voor het uitvoeren van preventieve jeugdhulp. In dit onderzoek gaan wij na hoe de Ouder- en Kindteams die taak uitvoeren en waar ze in de praktijk tegenaan lopen. In het bijzonder kijken we hoe de gemeente Amsterdam daar invloed op uitoefent.

Naar verwachting publiceren wij de bevindingen van dit onderzoek in het voorjaar van 2023.

Lees meer over het onderzoek en de onderzoeksopzet op de projectpagina.