Informatiewaarde van de begroting

5 februari 2013

Op woensdag 6 februari publiceert de Rekenkamer Amsterdam het rapport Informatiewaarde van de begroting. In dit onderzoek heeft de rekenkamer de begrotingen 2011, 2012 en 2013 nader onderzocht en gekeken naar de kwaliteit van de programmabeschrijvingen. Daarbij is nagegaan of in de begrotingen de doelen helder zijn vastgelegd, welke activiteiten daarvoor zullen worden uitgevoerd en welke kostenbudgetten daarvoor beschikbaar zijn.