Initiatiefvoorstel opvolging aanbevelingen Duisenbergrapportage

12 maart 2020

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2020 drie initiatiefvoorstellen aangenomen waarin het college wordt opgedragen de aanbevelingen uit de zogenoemde ‘Duisenbergrapportages’ op te volgen.

Deze Duisenbergrapportages zijn gemaakt door leden van de gemeenteraad zelf en vloeien direct voort uit de raadsenquête naar de financiële functie in Amsterdam. De rapportages gaan over Duurzaamheid, Jeugd & Jeugdhulp en Parkeren.

De rode draad van deze rapportages: meer meetbare en meer betrouwbare indicatoren die relevant zijn en inzicht geven in effecten en prestaties. #Wieheeftoverzicht