Is er echt een dilemma tussen investeren in Amsterdam en houdbare gemeentefinanciën?

2 juni 2021

In de Voorjaarsnota 2021 schetst het college dat de stad voor een dilemma staat. Aan de ene kant zijn investeringen voor groei van de stad en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Aan de andere kant komen volgens het college de financiën onder druk te staan door een oplopende schuld. Daarom wil het college ingrijpen door grenzen te stellen aan investeringen om zo de schuld niet te hoog op te laten lopen. Het is de vraag of dit dilemma zo scherp is als door het college wordt gesteld.

In onze brief aan de gemeenteraad geven we aan dat houdbare gemeentefinanciën van meer afhangt dan de schuld alleen en dat daarom een bredere blik nodig is. Daarnaast stellen we dat als er in Amsterdam een grens wordt gesteld aan de hoogte van de schuld, deze grens goed onderbouwd moet zijn. Minder investeren in de stad kan namelijk ook geld kosten. Lees meer.