RMA publiceert jaarverslag 2012

22 april 2013

De rekenkamer heeft het jaarverslag 2012 met daarin opgenomen de jaarrekening, vastgesteld. Het jaarverslag is integraal op de website te vinden. Net zoals vorig jaar is er ook een publieksjaarverslag gemaakt. Het publieksverslag wordt verspreid, maar is ook op de website geplaatst.