Luchtkwaliteit weer op de politieke agenda

6 februari 2013

Donderdag 7 februari wordt in de raadscommissie van Verkeer, vervoer en infrastructuur de brief van de wethouder aan de staatssecretaris over luchtkwaliteit besproken. De brief onderstreept de conclusie die wij in juni 2011 trokken op basis van ons rapport over luchtkwaliteit: zonder aanvullende rijksmaatregelen blijven er knelpunten in 2015. Wij constateren echter tevens dat de gemeente nog geen invulling geeft aan de aanbeveling uit ons rapport om een plan B met rigoureuze maatregelen te ontwikkelen voor het geval de ingezette gemeentelijke en rijksmaatregelen niet afdoende zijn.

Het door de wethouder geconstateerde verschil tussen de GGD-metingen en de berekeningen komt overeen met onze bevindingen in 2011. Sinds 2006 laten de metingen van de GGD gemiddeld een 10% slechtere luchtkwaliteit zien dan de modelmatige berekeningen zoals die sinds 2010 zijn opgenomen in de officiële monitortool. Het is goed dat de mogelijke oorzaken daarvan nu in kaart zijn gebracht.