Maatschappelijke stage bij de rekenkamer

5 oktober 2012

Zes scholieren van het Calandlyceum uit Amsterdam Nieuw West hebben hun maatschappelijke stage bij de rekenkamer gelopen. In een vierdaags onderzoek naar het cameratoezicht in Amsterdam Nieuw West hebben zij kennis gemaakt met het vak onderzoeker. De scholieren hebben zelf onderzoeksvragen bedacht, deskresearch gedaan, de pleinen met cameratoezicht bekeken, het winkelend publiek geënquêteerd, mee gekeken in de ‘uitkijkruimte’, raadsleden en ambtenaren geïnterviewd en tenslotte hun bevindingen gepresenteerd op de rekenkamer. De scholieren waren zeer enthousiast en gemotiveerd. Hierdoor is het een erg leerzame én leuke week voor iedereen geworden.