Onderzoek Jeugdhulp in Zaanstad openbaar

19 maart 2020

In 2018 had de gemeente Zaanstad een tekort op de specialistische jeugdhulp van € 5,9 miljoen. Weet het college waardoor deze tekorten ontstonden? En waren de maatregelen die het college nam voldoende om de tekorten terug te dringen? Dat gingen we na in dit onderzoek.

We concluderen dat het college onvoldoende zicht heeft op de oorzaken voor de tekorten op de jeugdhulp. Het college had door de tijd heen geen goed zicht op hoeveel jeugdigen jeugdhulp ontvingen en ook niet op hoe de kosten voor specialistische jeugdhulp zich precies ontwikkelden. Wel heeft het college veel maatregelen genomen om het tekort op de jeugdhulp terug te dringen.

Maar het gezamenlijk effect van alle maatregelen  op de kosten voor specialistische jeugdhulp lijkt beperkt; de kosten zijn in 2019 ongeveer gelijk aan de kosten in 2018.

We doen in dit onderzoek acht aanbevelingen: zes over het verbeteren van de werkwijze en twee over het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad. Lees hier de resultaten van ons onderzoek hier.