Onderzoek naar de (financiële) ondersteuning van de Zaanse gemeenteraad

2 augustus 2022

We doen mee met het landelijke NVRR DoeMee-onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordiging. Aan dit DoeMee-onderzoek doen zeventig overheden mee. Wij richten ons op de gemeente Zaanstad en kijken welke ondersteuning deze gemeenteraad krijgt. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe de Zaanse raadsgriffie is samengesteld en welk deel van het budget beschikbaar is voor onderzoek en advies voor de gemeenteraad. Zijn er trainings- en opleidingsmogelijkheden voor de Zaanse raadsleden? En hoeveel geeft de Zaanse raad uit aan zijn eigen ondersteuning? Dit en meer vragen proberen we, in samenwerking met onderzoeksbureau PBLQ, te beantwoorden in Ondersteuning volksvertegenwoordiging.

Lees de brief die we hierover stuurden naar de gemeenteraad van Zaanstad.