Onderzoek naar doelmatigheid van het proces van organisatieontwikkeling gestart

11 juni 2013

De gemeente Amsterdam wordt in de komende jaren waarschijnlijk geconfronteerd met een grote organisatieontwikkeling. Maar de ambtelijke organisatie van de gemeente Amsterdam is eigenlijk altijd in beweging.  Deze bewegingen komen tot uitdrukking in reorganisaties, fusies en uitplaatsingen van diensten, bedrijven en stadsdelen. In de komende jaren wordt de gemeente Amsterdam in het kader van de organisatieontwikkeling bovendien geconfronteerd met een groot aantal reorganisaties. Door het grote aantal reorganisaties zal het belang van afstemming toenemen. Door terug te kijken naar eerdere reorganisaties, kan de gemeente Amsterdam hieruit lessen leren. Om deze reden heeft de rekenkamer besloten te onderzoeken in hoeverre het proces van organisatieontwikkeling doelmatig verloopt.