Onderzoek naar SROI in Zaanstad openbaar

28 oktober 2021

Vandaag publiceren we ons onderzoek naar de toepassing en resultaten van social return on investment (SROI) in Zaanstad. We concluderen dat de gemeente Zaanstad de afgelopen jaren verschillende stappen heeft gezet om de SROI-aanpak te verbeteren, maar er zijn nog knel- en ontwikkelpunten.

Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de SROI-aanpak doeltreffend is, omdat concrete beleidsdoelstellingen ontbreken en de registratie onvolledig is. Daarnaast is de informatievoorziening aan de raad over SROI de afgelopen jaren verslechterd. Verder is de in mei 2020 ingevoerde werkwijze nog niet volledig uitgewerkt, vastgelegd en in de praktijk gebracht. Dat geldt met name voor de rol van de contractmanager. Ook hebben we de indruk dat er een disbalans is tussen de werkzaamheden en capaciteit van de SROI-desk.

We doen zes aanbevelingen gericht op een betere sturing op beleids­niveau, het optimaliseren van het uitvoeringsproces en het versterken van de monitoring en verantwoording.

Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina.