Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 is openbaar: 3 onderzoeksactiviteiten in 2019

4 januari 2019

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 openbaar gemaakt. In het onderzoeksprogramma beschrijven we waar we ons in 2019 op zullen richten.

3 onderzoeksactiviteiten 2019
Voor Zaanstad zijn onze onderzoeksactiviteiten in 2019 de volgende: we gaan ons richten op één onderzoek over Jeugdzorg, zullen ons inspannen om een burgerpanel op te richten en we gaan een aantal quick scans uitvoeren.

We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld door informatie in te winnen vanuit verschillende hoeken, zoals berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar deden we dit voor het eerst in een gezamenlijke bijeenkomst. Bekijk het onderzoeksprogramma Zaanstad 2019.

Eind 2018 publiceerden we ook ons onderzoeksprogramma van Amsterdam. Daarin staan tien onderwerpen die we in 2019 voor Amsterdam willen onderzoeken.