Ontwikkeling onderzoeksprogramma 2013

15 november 2012

De groslijst met onderzoeksonderwerpen voor de centrale stad van Amsterdam is klaar en te bekijken op de website. Het doel van de groslijst is het oproepen van reacties die nuttig zijn bij het maken van het onderzoeksprogramma 2013. Daarbij gaat het zowel om voorkeuren voor onderwerpen als suggesties voor een nadere invulling van projecten. De fracties van de gemeenteraad zullen expliciet om een zienswijze worden gevraagd, maar het staat iedereen vrij om via deze website te reageren op de groslijst.