Onze eerste twee onderzoeken voor de gemeente Weesp

3 augustus 2020

Dit jaar voeren we twee onderzoeken uit voor de gemeente Weesp. Het eerste onderzoek gaat over het zicht op de financiële positie van de gemeente, en het tweede over de meldingen openbare ruimte.

(Hoe) kan de gemeente Weesp omgaan met de gevolgen van de coronacrisis?
Het eerste onderzoek heeft enigszins te maken met de coronacrisis. We onderzoeken de financiële positie van de gemeente Weesp; de financiële positie bepaalt mede of en hoe een gemeente met de gevolgen van de coronacrisis kan omgaan. In het onderzoek Zicht op de financiële positie willen we de financiële positie van de gemeente Weesp in kaart brengen. Ook bekijken we inzichten uit eerdere onderzoeken voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad die nuttig kunnen zijn bij het besluiten over hoe kan worden omgegaan met de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. We verwachten dat dit onderzoek in september 2020 klaar is.

Hoe gaat de gemeente Weesp om met meldingen openbare ruimte?
We doen mee met het DoeMee-onderzoek van de NVRR dat dit jaar gaat over de meldingen openbare ruimte. In Meldingen openbare ruimten onderzoeken we onder andere het beleid en de manier waarop de gemeente Weesp omgaat met de meldingen openbare ruimte. De resultaten zullen worden vergeleken met ongeveer 40 andere gemeenten. We verwachten dat ons onderzoek aan het eind van het jaar is afgerond.