Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad is gepubliceerd

1 april 2022

Op 1 april 2022 publiceerden we ons onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad.

Vanaf 1 mei treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente Zaanstad moet daarmee sneller beslissen op informatieverzoeken (‘Woo-verzoeken’) en meer informatie uit eigen beweging openbaar maken dan ze nu doet. We hebben het college van B en W hierbij vier adviezen gegeven.

Het college laat weten dat ze bij het implementeren van de Woo, beleid over openbaarheid gaat opstellen (advies 1), de informatievoorziening op de website gaat verbeteren (advies 2) en opener zal zijn over de informatieverzoeken (advies 3). Ook gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over onderwerpen die opvielen in ons onderzoek (advies 4). Mogelijke onderwerpen zijn de afhandeltermijnen van de verzoeken, het hoge percentage Wob-verzoeken dat geheel of gedeeltelijk is geweigerd en het aantal bezwaren dat daartegen wordt gemaakt.

Meer weten? Lees het onderzoek op de projectpagina.