Opvolgingsonderzoek Afwikkeling niet-fiscale bezwaren is gepubliceerd

12 oktober 2018

Op 11 oktober 2018 publiceerden wij ons opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In dit opvolgingsonderzoek gaan wij na in hoeverre het college van burgemeester en wethouders onze aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde onderzoek (2014) heeft opgevolgd.

Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college de aanbevelingen heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Een aandachtspunt blijft de wijze waarop wordt omgegaan met de rechten van de bezwaarmakers. Meer weten? Bekijk alle informatie over zowel het eerder gepubliceerde als het opvolgingsonderzoek op de projectpagina.