Opvolgingsonderzoek armoedebeleid: veel aanbevelingen nog in uitvoering

20 februari 2014

Ruim drie jaar na het verschijnen van het  rapport Armoedebeleid in Amsterdam. De inzet van inkomensondersteunende maatregelen onderzocht de rekenkamer op welke wijze het college uitvoering heeft gegeven aan de tien aanbevelingen uit het rapport. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de rekenkamerbrief opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam. We constateren dat van de tien aanbevelingen er niet één volledig is uitgevoerd, zeven aanbevelingen zijn nog in uitvoering, ééhttps://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/opvolgingsonderzoek-armoedebeleid-amsterdam/n is er gedeeltelijk uitgevoerd en twee zijn er niet uitgevoerd. Het is jammer dat de aanbevelingen niet voortvarender zijn aangepakt omdat dit ertoe leidt dat de knelpunten die wij in 2010 signaleerden ook in 2014 nog steeds actueel zijn. In 2015 zullen we daarom opnieuw onderzoeken  in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd.