Meeste aanbevelingen uitgevoerd van ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in West’ uit 2010

5 november 2013

De aanbevelingen uit het onderzoek Verzelfstandiging openbaar onderwijs in stadsdeel West blijken voor een groot deel uitgevoerd. We denken dat een evaluatie van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in alle delen van Amsterdam nog steeds nuttig kan zijn en overwegen een dergelijk onderzoek op te nemen in ons onderzoeksprogramma. 

De verwachte centralisatie van het toezicht op het openbaar onderwijs en van de onderwijshuisvesting bij de centrale stad zullen ertoe leiden dat er nauwelijks tot geen relatie meer zal bestaan tussen het niveau van de stadsdelen en het openbaar onderwijs. We vragen ons af of de nieuwe bestuurscommissies hun taken goed kunnen uitvoeren als het primair onderwijs geheel buiten het zicht van hun activiteiten valt.