Opvolgingsonderzoek Wmo Amsterdam: meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd en er komt aandacht voor tegengaan misbruik Pgb’s

25 september 2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college een samenhangend beleid voor het hele sociale domein ontwikkelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van Pgb’s tegen gaan.