Opzet van het verzoekonderzoek naar AEB is aan de gemeenteraad aangeboden

2 juli 2015

De opzet van het vervolgonderzoek naar de Afval Energie Bedrijf is aan de gemeenteraad aangeboden. Het stond op 1 juni bij de ingekomen brieven van de gemeenteraad en zal worden doorgeleid naar de raadscommissie Werk en Economie. Op de website is de rekenkamerbrief te vinden met de opzet en de resultaten van een uitgevoerde eerste verkenning. De planning is erop gericht om het onderzoeksrapport te publiceren in december 2015.