Presentatie ondersteuningsmethode voor raadsleden bij jaarstukken

6 december 2016

De rekenkamer laat vanavond in het Zaans Beraad zien op welke manier met behulp van de zogenaamde methode Duisenberg door raadsleden inzicht kan worden gekregen in de jaarstukken. Tijdens deze presentatie worden voorbeelden gegeven van cijfermatige analyses  en vragen die deze analyses kunnen oproepen.