Privacy – Amsterdamse Raad unaniem

7 juni 2016

Donderdag 2 juni stemde de raad unaniem in met de aanbevelingen van het rapport privacy van burgers met een hulpvraag. Ook de motie van GroenLinks om het college op te dragen om alle domeinen stapsgewijs door te lichten op mogelijke privacyrisico’s en de raad zo spoedig mogelijk over de voortgang en daaruit voortvloeiende verbeterpunten te informeren werd met algemene stemmen aangenomen. Dit geldt ook voor de motie van D66, SP en VVD om een nieuwe Amsterdamse visie/beleidsplan op te stellen over de bescherming van persoonsgegevens. Deze visie dient domein overstijgend te zijn en als uitgangspunt te dienen voor uitwerkingen op de verschillende beleidsdomeinen.