Raad Amsterdam unaniem over herbenoeming directeur Rekenkamer

30 maart 2016

Vandaag stond de herbenoeming van de directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam voor een volgende periode van 6 jaar op de agenda van de gemeenteraad van Amsterdam. De raad steunde unaniem het voorstel van het presidium van de gemeenteraad om tot herbenoeming van Jan de Ridder over te gaan.