Raad neemt aanbevelingen over de gemeentelijke reserves over

25 januari 2013

In de gemeenteraad van 23 januari 2013 is gesproken over de rekenkamerbrief, getiteld: Verkenning gemeentelijke reserves. Naar aanleiding van vragen van raadslid Marco de Goede van GroenLinks is nog gesproken over de aanbeveling om het beleid om de vier jaar te herijken. De Goede vond ook die aanbeveling belangrijk en had de indruk dat de wethouder ook na de discussie in de commissie nog steeds aarzelend was. Uiteindelijk zijn alle aanbevelingen door de raad overgenomen.