Raadscommissie praat uitgebreid over toezicht DWI

22 mei 2015

Onze brief Financieel Toezicht op DWI, tweede monitor heeft de commissie op 21 mei uitgebreid gesproken. Raadsleden maken zich zorgen over de vertraging en soms zelf terugval van het verbeteringsproces. Bij de discussie werd ook aandacht besteed aan de rol van de raad. De rekenkamer adviseert om de raad structureler te betrekken door bij de kaderstelling oordelen van businesscontrollers apart te vermelden. Dat vraagt om een zekere depolitisering waarbij een zorgelijk geluid van de controller niet altijd direct tot heftige politieke discussies leidt. Control-informatie is  immers slechts een hulp- middel bij de meningsvorming.