Rapport over afhandeling van horecaklachten in Amsterdam is openbaar

5 december 2014

Op 4 december is ons rapport Lastige zaken: de afhandeling van horeca klachten in Amsterdam openbaar geworden. Het is daarbij aangeboden aan de commissie Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad. Onderzocht is in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeente ervan kan leren. Zie elders op onze website voor meer informatie.