Rapport Beheer sporthallen en sportparken gebruikt voor reorganisatie sport in Amsterdam

16 september 2015

Op 3 september 2015 is de Besluitvorming herinrichting organisatie van de Sport voor kennisgeving aangenomen in de raadscommissie Zorg en Sport. Het college heeft zich bij deze “reorganisatie van de sport” mede laten inspireren door ons onderzoek Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1 uit 2013; fase 2 uit 2014). Wij deden in 2014 de aanbeveling de besluitvorming over de inrichting van een organisatie voor het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties uit te stellen en er eerst zorg voor te dragen dat de basale zaken aan de kant van de gemeente als opdrachtgever in orde zijn. Het college stelt zich nu ook op het standpunt dat het eerder geschetste eindbeeld van een (extern) verzelfstandigd sportbedrijf op korte termijn niet realistisch is. Er is nu gekozen voor een organisatieadvies dat in lijn is met de organisatieontwikkeling van de gemeente en de recente wijzigingen in het bestuurlijk stelsel.