Rapport over Kwaliteit Basismeetset openbaar

15 januari 2015

Op 15 januari is ons rapport Kwaliteit Basismeetset aangeboden aan de raadscommissie Financiën. De Basismeetset was een gezamenlijke set van effect- en resultaatindicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. Op basis van de scores uit de Basismeetset is onderzocht welke resultaten de stadsdelen de afgelopen jaren hebben geleverd. Verder is gekeken of de indicatoren de taken en bevoegdheden van de stadsdelen goed afdekten. Op de website is tevens een interactief document te vinden waarin voor een tiental indicatoren de scores van de afzonderlijke stadsdelen zijn weergegeven.