Rapport over Beheer en onderhoud bruggen openbaar

14 oktober 2015

Op 14 oktober 2015 heeft de rekenkamer het rapport Beheer en onderhoud bruggen gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid voor het beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam. De raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid zal het rapport op 11 november 2015 behandelen.