Rapport over de transformatie van leegstaande kantoren is openbaar

20 maart 2013

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen -‑ terugbrengen van de leegstand tot 8% in 2020, verbeteren vestigingsklimaat, aanpak schaarste van woon- en werkruimte – zijn nog niet bereikt. Na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Bovendien heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid.