Rapport Parkeerbeheer openbaar

7 oktober 2015

Op 7 oktober 2015 is het rapport Parkeerbeheer: De route naar verzelfstandiging en privatisering openbaar geworden. In dit rapport bekijkt de rekenkamer of de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad over de verzelfstandiging van het parkeerbeheer voldoende transparant, consistent en rationeel was. Op 11 november 2015 zal het rapport door de raadscommissie Werk en Economie worden besproken.