Rapport rekenkamer Amsterdam over het Amsterdams klimaatbeleid: de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen is openbaar

12 november 2014

In dit onderzoek staat de gemeentelijke subsidie om corporatiewoningen energiezuinig te maken centraal. Het blijkt dat het resultaat tegenvalt. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot daalt veel minder dan verwacht. Hierdoor is het ook een erg kostbare regeling. Door de subsidie neemt wel het wooncomfort voor bewoners toe.