Rapport Renovatie Oostlijn. Lessen uit een complex en problematisch project is openbaar

27 januari 2016

De renovatie van de Oostlijn verloopt tot nu toe moeizaam. We hebben het project onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten. De grote complexiteit van het project in combinatie met knellende financiële en tijdgebonden kaders en de gesloten cultuur bij de ambtelijk organisatie vormen een verklaring voor het moeizame verloop van het project. Beter samen op te trekken en faciliteren en begrenzen van een inherent chaotisch proces had het verschil kunnen maken. Zie voor meer informatie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport (deel 1 en deel 2).