Rapport Verwijderen van fietsen besproken in Oost: bestuurscommissie wil betrokkenheid bij fietsbeleid centrale stad

25 juni 2014

De bestuurscommissie heeft op dinsdag 17 juni 2014 uitgebreid het rekenkamerrapport Verwijderen van fietsen besproken. Verschillende fracties, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en Méérbelangen, stelden vragen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer. De bestuurscommissieleden vroegen de portefeuillehouder om meer informatie over het verhogen van de efficiëntie en de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van fietsen. Bij de bestuurscommissieleden leeft vooral de vraag in hoeverre zij invloed kunnen uitoefenen op het Kader Fietsparkeren dat de centrale stad in december 2014 wil voorleggen aan de gemeenteraad. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er input kan worden geleverd op dit Kader Fietsparkeren.