Rekenkamer biedt rapport “Parkeren in Amsterdam” aan stadsdeelraad Oost aan

1 oktober 2013

Op 1 oktober 2013 heeft de rekenkamer de resultaten van haar onderzoek naar het parkeerbeleid van de 7 stadsdelen aan de commissie Openbare ruimte & financiën van Stadsdeel Oost aangeboden. Tegelijkertijd is het onderzoeksrapport op de website van de rekenkamer openbaargemaakt. Op de website is ook een samenvatting te vinden met de belangrijkste bevindingen.