Rekenkamer gaat verzoekonderzoek AEB uitvoeren

22 mei 2015

De gemeenteraad heeft op 22 april met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de rekenkamer wordt verzocht om het geplande onderzoek naar de financiële positie van het Afval Energie Bedrijf (AEB) per direct te starten. Dit omdat er door AEB grote financiële tegenvallers zijn gemeld. Op 11 mei heeft de rekenkamer de raad bericht in te gaan op het verzoek en te starten met het opstellen van een onderzoeksopzet. Gelet op de vele vragen die bij de raad leven zullen we in de onderzoeksopzet aangeven welke vragen bij het onderzoek centraal zullen staan. De onderzoeksopzet willen we in juni publiceren. In de opzet zullen we rekening houden met onderzoeken die reeds op dit moment worden uitgevoerd of staan gepland.