Rekenkamer gebruikt filmbeelden in haar rapport over bruggen

14 oktober 2015

We wilden onze rekenkamerbrief Beheer en onderhoud bruggen verhelderen en tastbaarder maken met vijf filmpjes over de praktijk.

De filmbeelden zijn in 2014 opgenomen tijdens onze bezoeken aan het team Service en Techniek van de toenmalige Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). In dit team werken medewerkers die het beheer en onderhoud aan de bruggen uitvoeren.

Video 1: Trots passie en vakmanschap

Video 2:Snelle borging van unieke kennis nodig

Video 3: Belang van objectief meetbare indicatoren

Video 4: Centraal beheersysteem benodigd

Video 5: Rol ‘service provider’