Rekenkamer heeft eerste onderdeel subsidieonderzoek afgerond

25 juni 2014

Amsterdam verstrekt jaarlijks circa € 500 miljoen aan subsidies. Het onderzoek Grip op subsidies laat zien dat de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen op veel punten in opzet heeft geborgd. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zie de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport voor meer informatie. Het onderzoek zal worden vervolgd met nader onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van enkele specifieke subsidies. Het huidige én de nadere onderzoeken zullen inzicht bieden in de mate waarin de gemeente Amsterdam het subsidie-instrument op een effectieve wijze inzet.