Rekenkamer onderzocht financieel toezicht bij DWI

6 juni 2014

Eind 2012 heeft het college de Dienst Werk en Inkomen (DWI) vanwege slechte prognoses van de uitgaven onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. De rekenkamer heeft in haar verkenning naar het gebruik van dit instrument geconstateerd dat het toezicht succes heeft gehad, maar ook kostbaar was. De rekenkamer ziet voorlopig geen reden voor nader onderzoek. Zie rekenkamerbrief en achterliggende onderzoeksrapport voor meer informatie.