Rekenkamer pleit voor meer openheid en transparantie van het openbaar bestuur

21 november 2014

De Rekenkamer Metropool Amsterdam constateert op basis van 10 jaar onderzoek dat gemeenten moeite hebben met goed vooruitkijken en terugblikken. Tijdens het symposium presenteerde de rekenkamer haar lustrumboek Vooruitkijken en terugblikken. Over kwaliteit van beleid en het meten van resultaten. Het boek is een pleidooi voor openheid en transparantie want alleen dan worden de prestaties beter. Dat wordt geïllustreerd met een waaier aan voor­beelden geordend in aansprekende thema’s.