Rekenkamer start onderzoek naar de Amsterdamse riolering

23 juli 2020

De riolering heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Een goedwerkende riolering is essentieel voor de volksgezondheid en het waterbeheer in en rondom onze stad. De gemeente is verantwoordelijk voor de werking en het beheer van de riolering. In een serie van deelonderzoeken gaan we na in hoeverre de gemeente deze taak adequaat uitvoert. De onderzoeksopzet van het eerste deelonderzoek is vandaag gepubliceerd.

Lees de onderzoeksopzet hier.