Rekenkamer Zaanstad start onderzoek naar social return

8 september 2020

Door het stellen van voorwaarden bij inkoop kunnen gemeenten stimuleren dat opdrachtnemers meer kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit principe wordt social return genoemd. De rekenkamer gaat na in hoeverre de gemeente Zaanstad de toepassing van SROI goed georganiseerd heeft en of de doelen behaald worden. De onderzoeksopzet is vandaag gepubliceerd.

Lees de onderzoeksopzet hier.