Rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken fase 1 wordt besproken in stadsdeel Nieuw-West

6 september 2013

De VVD-fractie in Nieuw-West had voor de commissievergadering B van 4 september de Rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken fase 1 geagendeerd. De vragen van de deelraadsleden aan de portefeuillehouder gingen over het gebrek aan inzicht in de kosten en opbrengsten van sporthallen en het ontbreken van onderhoudsplannen. Door de fractie BNW81 werd gewezen op het belang van sociale doelstellingen van de sportaccommodaties zoals het tegengaan van obesitas bij kinderen en hoe het stadsdeel hierop nog invloed kan uitoefenen als het beheer bij een stichting ligt. De fractie hoopte dat de rekenkamer in het vervolg van het onderzoek ook hier naar zou kijken. De protefeuillehouder Sport heeft toegezegd in oktober de nu bijna afgeronde Nota Vastgoed Sport naar de raad te sturen en de raad te informeren over de meerjaren onderhoudsplannen van de sporthallen.