Rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte openbaar

26 maart 2013

De stadsdeelvoorzitter van stadsdeel West nam op 26 maart de rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte in ontvangst. De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Schoonhouden openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West Oost, West en Zuid zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn door de stadsdelen uitgevoerd. Een aandachtspunt is dat de stadsdelen de verlaging van de kosten door efficiencyverbetering moeten verkennen.