Rekenkamerbrief over organisatieontwikkeling Zaanstad openbaar

21 november 2013

De rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd naar het proces van verandering van de gemeentelijke organisatie in Zaanstad. Naar aanleiding van de verkenning is besloten om geen diepgaand onderzoek uit te voeren. Het was te vroeg voor een evaluatie. Wel leek het ons zinvol om de gemeenteraad via een rekenkamerbrief op de hoogte te stellen van een aantal bevindingen over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De gemeente gebruikt bij de organisatieontwikkeling een waarderend onderzoek aanpak. Een nieuwe aanpak kan verfrissend werken en nieuwe kansen creëren. In de verkenning is nagegaan of de gemeente voldoende ingespeeld heeft op die kansen en ook oog heeft voor risico’s van de gekozen werkwijze. De conclusie is dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan de communicatie met medewerkers over wat er met hun inbreng wordt gedaan en aan de transparantie van het hele ontwikkelingsproces.